Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-15:2016/A2:2022

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC 60335-2-15:2012/A2:2018)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

97.040.50     13.12     13.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрическите уреди за нагряване на течности за битови и подобни цели, като обявеното им напрежение е не повече от 250 V.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-15:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-15:2016/A2:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-15:2016/A12:2022

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-15:2016/A2:2021

Въвежда IEC 60335-2-15:2012/AMD2:2018 ED6