Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17526:2022

Разходомери за газ. Разходомери за газ на база измерване на топлина и масов поток

Gas meter - Thermal-mass flow-meter based gas meter
14.04.2022 г.

Главна информация

60.60     14.04.2022 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

91.140.40  

английски  

Да се уточни заглавието с вида разходомер.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията и изпитванията за конструкцията, експлоатационните показатели, безопасността и производството на захранвани от батерии клас 1,5 топлинно-масови разходомери за газ (наричани по-долу разходомери).
Това се отнася за измервателни уреди с коаксиални еднотръбни или двутръбни съединения, които се използват за измерване на обеми горивни газове от 2-ра и/или 3-та група, както е дадено в EN 437:2018.
По принцип терминът "топлинно-масови разходомери" се отнася за устройство за измерване на потока, използващо топлообмена за измерване и индикация на разхода на газ, както е определено в ISO 14511.
виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17526:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17526:2021