Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11819-1:2023

Акустика. Измерване на влиянието на пътната повърхност върху шума от движението. Част 1: Статистически метод на преминаване (ISO 11819-1:2023)

Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:2023)
19.09.2023 г.

Главна информация

60.60     19.09.2023 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

17.140.30     93.080.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за сравняване на шума от движението по различни пътни настилки за различен вид движение по пътя, за целите на оценяване на различните видове пътни настилки. Нива на шум, представящи леки или тежки превозни средства при избрани скорости, се причисляват към различни пътни повърхности. Методът е приложим за движение с постоянна скорост, т.е. условия на спокойно движение със скорост 50 km/h и по-голяма. При условия, когато движението не е спокойно, като на кръстовища и при задръствания, методът не е приложим.
Стандартният метод за сравняване на шумовите характеристики на пътните настилки дава на пътните и екологичните отговорни институции средство за установяване на общи практики или ограничения по отношение на използването на пътните настилки, изпълняващи някои критерии за ниво на шума. Все пак, не е в обхвата на серията ISO 11819 да предлага такива критерии.
Статистическият метод на преминаване (SPB) е подходящ за използване за следните главни цели:
- за класифициране на пътните настилки в зависимост от тяхното влияние върху шума от движението (класификация на повърхности);
- за подпомагане на проверката на съответствието при производството на пътни настилки;
- за оценяване на акустичните характеристики на пътните настилки по време на експлоатация, сравнени с нови условия;
- за оценяване на влиянието на различни пътни настилки върху шума от движението на място, независимо от условията и времето на експлоатация;
- за оценяване на акустични характеристики на пътна настилка, сравнена с референтна настилка.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 11819-1:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11819-1:2023
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11819-1:2023

Въвежда ISO 11819-1:2023