Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 19100-3:2021

Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината им стъклени елементи и техните механични връзки

Design of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints

Главна информация

60.55     25.07.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.080.99  

Обект и област на приложение

Този документ дава основни правила за проектиране на механично укрепени стъклени елементи, предимно подложени на натоварване в равнината си. Той също обхваща конструктивни правила за механични съединения на натоварени в равнината си стъклени елементи. Забележка: Такива елементи са подложени предимно на натоварвания в равнината им, например пренесени от съседни части от конструкцията. Те могат да бъдат подложени и на натоварвания извън равнината. Прилагат се предпоставките на EN 1990. Този документ се прилага заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), EN 1993-1-1, EN 1995-1-1, EN 1998-1, EN 1999-1-1 и EN 12488.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 19100-3:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
25.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 19100-3:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход