Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 19100-3:2022

Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината си стъклени елементи и техните механични връзки

Design of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.080.99     81.040.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на CEN/TS 19100-3
(1) Този документ дава основни правила за проектиране на механично укрепени стъклени елементи, предимно подложени на натоварване в равнината си. Той също обхваща конструктивни правила за механични съединения на натоварени в равнината си стъклени елементи.
Забележка: Такива елементи са подложени предимно на натоварвания в равнината им, например пренесени от съседни части от конструкцията. Те могат да бъдат подложени също на натоварвания извън равнината.
1.2 Предпоставки
(1) Прилагат се предпоставките на EN 1990.
(2) Този документ е предвиден да се прилага заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), EN 1993-1-1, EN 1995-1-1, EN 1998-1, EN 1999-1-1 и EN 12488.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 19100-3:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 19100-3:2023

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 19100-3:2021