Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 19100-2:2021

Проектиране на стъклени конструкции . Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината

Design of glass structures - Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components

Главна информация

60.55     25.07.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.080.99  

Обект и област на приложение

FprCEN/TS 19100-2 дава основни правила за проектиране на механично укрепени стъклени елементи, предимно подложени на натоварване извън равнината си. Такива елементи се изработват от плоско или извито стъкло. Забележка: Натоварвания извън равнината са натоварвания, които действат перпендикулярно (напр. вятър), или имат компонента, действаща перпендикулярно на стъклената равнина (напр. полезен товар, сняг). Прилагат се предпоставките на EN 1990. Този документ се прилага заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), EN 1993-1-1, EN 1995-1-1, EN 1998-1, EN 1999-1-1 и EN 12488.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 19100-2:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
25.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 19100-2:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход