Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 19100-2:2022

Проектиране на стъклени конструкции. Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината

Design of glass structures - Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.080.99     81.040.20  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на FprCEN/TS 19100-2
(1) FprCEN/TS 19100-2 дава основни правила за проектиране на механично укрепени стъклени елементи, предимно подложени на натоварване извън равнината. Такива елементи се изработват от плоско или извито стъкло.
Забележка: Натоварвания извън равнината са натоварвания, които действат перпендикулярно (например вятър), или имат компонента, действаща перпендикулярно на стъклената равнина (например полезен товар, сняг).
1.2 Предпоставки
(1) Прилагат се предпоставките на EN 1990.
(2) Този документ е предвиден да се прилага заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), EN 1993-1-1, EN 1995-1-1, EN 1998-1, EN 1999-1-1 и EN 12488.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 19100-2:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 19100-2:2023

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 19100-2:2021