Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 19100-1:2022

Проектиране на стъклени конструкции. Част 1: Основи на проектирането и материали

Design of glass structures - Part 1: Basis of design and materials
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.080.99     81.040.20  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на FprCEN/TS 19100-1
(1) FprCEN/TS 19100-1 дава основни правила за проектиране на механично укрепени стъклени елементи. Този документ обхваща изискванията за носимоспособност, експлоатационна годност, характеристики при счупване и последиците от счупване на стъклени елементи за безопасността на хората, здравината, устойчивостта и дълготрайността на стъклени конструкции.
(2) Този документ обхваща основи на проектирането, материали, дълготрайност и конструктивно проектиране.
(3) Този документ обхваща също правила за конструктивно проектиране на елементи от стъкло.
1.2 Предпоставки
(1) Прилагат се предпоставките на EN 1990.
(2) Този документ е предвиден да се прилага заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), EN 1993-1-1, EN 1995-1-1, EN 1998-1, EN 1999-1-1 и EN 12488.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 19100-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 19100-1:2023

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 19100-1:2021