Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-1:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Главна информация

50.20     28.04.2022 г.

50.60    9.06.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на FprEN 1993-1-1
(1) FprEN 1993-1-1 дава базови правила за проектиране на стоманени конструкции.
(2) Той също дава допълнителни разпоредби за проектиране на стоманени конструкции на сгради. Тези допълнителни разпоредби са означени с буква "В" след номера на параграфа, като ( ) В.
1.2 Предпоставки
(1) Предпоставките на EN 1990 се прилагат за FprEN 1993-1-1.
(2) EN 1993 е предвиден да се използва заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), частите на EN 1992 до EN 1999, в които се споменават стоманени конструкции или стоманени елементи, EN 1090-2, EN 1090-4 и EN, EAD и ETA за строителни продукти, отнасящи се за стоманени конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1993-1-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-1:2022
50.20 Начало на официално гласуване
28.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1993-1-1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход