Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-1:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма" виж още ...

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на FprEN 1993-1-1
(1) FprEN 1993-1-1 дава основни правила за проектиране на стоманени конструкции.
(2) Той също дава допълнителни разпоредби за проектиране на стоманени конструкции на сгради. Тези допълнителни разпоредби са означени с буква "В" след номера на параграфа, като ( ) В.
1.2 Предпоставки
(1) Предпоставките на EN 1990 се прилагат за FprEN 1993-1-1.
(2) EN 1993 е предвиден да се използва заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), частите на EN 1992 до EN 1999, в които се споменават стоманени конструкции или стоманени елементи, EN 1090-2, EN 1090-4 и EN, EAD и ETA за строителни продукти, отнасящи се за стоманени конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2005/A1:2014

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2005/AC:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-1:2022