Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17201:2023

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Съдържание на неорганични вещества. Методи за анализ на остатъци в царска вода

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of inorganic substances - Methods for analysis of aqua regia digests

Главна информация

50.20     18.05.2023 г.

50.60    29.06.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.100.01  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира аналитични методи за определяне на основни, второстепенни и микроелементи в остатъци в царска вода на строителни продукти. Той се отнася до следните 67 елемента: Алуминий (Al), антимон (Sb), арсен (As), барий (Ba), берилий (Be), бисмут (Bi), бор (B), кадмий (Cd), калций (Ca), церий (Ce), цезий (Cs), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu), диспрозий (Dy), ербий (Er), европий (Eu), гадолиний (Gd), галий (Ga), германий (Ge), злато (Au), хафний (Hf), холмий (Ho), индий (In), иридий (Ir), желязо (Fe), лантан (La), олово (Pb), литий (Li), лутеций (Lu), магнезий (Mg), манган (Mn), живак (Hg), молибден (Mo), неодим (Nd), никел (Ni), паладий (Pd), фосфор (P), платина (Pt), калий (K), празеодим (Pr), рубидий (Rb), рений (Re), родий (Rh), рутений (Ru), самарий (Sm), скандий (Sc), селен (Se), силиций (Si), сребро (Ag), натрий (Na), стронций (Sr), сяра (S), телур (Te), тербий (Tb), талий (Tl), торий (Th), тулий (Tm), калай (Sn), титан (Ti), волфрам (W), уран (U), ванадий (V), итербий (Yb), итрий (Y), цинк (Zn) и цирконий (Zr).
Методите в този документ са приложими за строителни продукти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Строителните продукти включват напр. продукти на минерална основа (S); битумни продукти (B); метали (М); продукти на дървесна основа (W); пластмаси и каучуци (P); уплътнители и лепила (A); бои и покрития (C), виж също CEN/TR 16045.
Изборът на аналитични методи, които следва да се прилагат, се основава на изискваната чувствителност на метода, която е предвидена за всички комбинации от вещество и аналитична процедура.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17201:2018+AC:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17201:2023
50.20 Начало на официално гласуване
18.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 17201

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход