Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1999-1-2:2021

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    22.11.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.17  

Обект и област на приложение

1.1 Обхват на EN 1999-1-2 (1) В EN 1999-1-2 се разглежда проектирането на алуминиеви конструкции за извънредна ситуация при въздействие от пожар и е предназначен да се използва заедно с EN 1999-1-1, EN 1999-1-2, EN 1999-1 -3, EN 1999-1-4 и EN 1999-1-5. Този документ показва само разликите и допълненията към проектирането при нормална температура. (2) EN 1999-1-2 се прилага за носещи алуминиеви конструкции. (3) В EN 1999-1-2 се дават принципи и правила за проектиране на конструкции за специфични изисквания по отношение на носещата функция и нивата на експлоатационни характеристики. (4) EN 1999-1-2 се прилага за конструкции или части от тях, които са в обхвата на EN 1999 1 1 и са проектирани в съответствие с него. (5) Методите, дадени в EN 1999-1-2, са приложими за следните алуминиеви сплави:
EN AW-3004 - H34 EN AW-5083 - O и H12 EN AW-6063 - T5 и T6
EN AW-5005 - O и H34 EN AW-5454 - O и H34 EN AW-6082 - T4 и T6
EN AW-5052 - H34 EN AW-6061 - T6
(6) Методите, представени в EN 1999-1-2, са приложими и за други алуминиеви сплави / температури на EN 1999 1-1, ако са налични надеждни свойства на материала при повишени температури или ако са приложени опростените хипотези в 5.2.1. 1.2 Предпоставки (1) В допълнение към общите предпоставки в EN 1990, се прилагат следните предпоставки: - изборът на съответния проектен пожарен сценарий се прави от подходящ квалифициран и опитен персонал или се дава от съответните национални нормативни актове; - всички активни и пасивни противопожарни системи, взети предвид при проектирането, ще бъдат подходящо поддържани. (2) EN 1999 е предназначен да се използва пряко за проектиране на нови конструкции, заедно с EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1997, EN 1998 и EN 1999. (3) EN 1999 е предназначен да се използва заедно със: - Европейски стандарти за строителни продукти засягащи алуминиевите конструкции; - EN 1090-1 Изпълнение на стоманени конструкции и алуминиеви конструкции - Част 1: Изисквания за оценка на съответствието на конструктивни компоненти; - EN 1090-3, Изпълнение на стоманени конструкции и алуминиеви конструкции - Част 3: Технически изисквания за алуминиеви конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1999-1-2:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-2:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1999-1-2

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход