Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-2:2023

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1999-1-2
(1) В EN 1999-1-2 се разглежда проектирането на алуминиеви конструкции за извънредна ситуация при въздействие от пожар и е предназначен да се използва заедно с EN 1999-1-1, EN 1999-1-2, EN 1999-1 -3, EN 1999-1-4 и EN 1999-1-5. Този документ дава само допълнения и идентифицира разликите спрямо проектирането за нормална температура
(2) EN 1999-1-2 се прилага за алуминиеви конструкции с носеща функция.
(3) В EN 1999-1-2 се дават принципи и правила за проектиране на конструкции за специфицирани изисквания по отношение на носещата функция и нивата на експлоатационни характеристики.
(4) EN 1999-1-2 се прилага за конструкции или части от тях, които са в обхвата на EN 1999-1-1 и са проектирани в съответствие с него.
(5) Методите, дадени в EN 1999-1-2, са приложими за следните алуминиеви сплави:
EN AW-3004 - H34 EN AW-5083 - O и H12 EN AW-6063 - T5 и T6
EN AW-5005 - O и H34 EN AW-5454 - O и H34 EN AW-6082 - T4 и T6
EN AW-5052 - H34 EN AW-6061 - T6
(6) Методите, дадени в EN 1999-1-2, са приложими и за други алуминиеви сплави/обработване от EN 1999-1-1, ако са налични надеждни характеристики на материала при повишени температури или ако са приложени опростените хипотези в 5.2.1.
1.2 Предпоставки
(1) В допълнение към общите предпоставки в EN 1990, се прилагат следните предпоставки:
- изборът на съответния сценарий за противопожарното проектиране е направен от подходящо квалифициран и опитен персонал, или е даден в съответните национални разпоредби;
- всички активни и пасивни противопожарни системи, взети предвид при проектирането, ще бъдат подходящо поддържани.
(2) EN 1999 е предназначен да се използва пряко за проектиране на нови конструкции, заедно с EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1997, EN 1998 и EN 1999.
(3) EN 1999 е предназначен да се използва заедно със:
- Европейски стандарти за строителни продукти, отнасящи се за алуминиеви конструкции;
- EN 1090-1, Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави, Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти;
- EN 1090-3, Изпълнение на стоманени конструкции иконструкции от алуминиеви сплави, Част 3: Технически изисквания за алуминиеви конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-2:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-2:2023