Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1999-1-4:2021

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    22.11.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

Обект и област на приложение

(1)P EN 1999-1-4 съдържа правила за проектиране на студено формувана алуминиева ламарина с трапецовидно напречно сечение. Прилага се за студено формувани елементи от алуминий, получени от горещо- или студено валцувани листове или ленти, които са били студено формувани чрез ролково огъване или пресоване. Изпълнението на алуминиевите конструкции от студено формувани листове е дадено в EN 1090-3. Забележка 1: Правилата в тази част допълват правилата в другите части на EN 1999-1. Забележка 2: Изпълнението на алуминиеви конструкции от студено формувани елементи за обшивки на покриви, тавани, подове и стени е обхванато в EN 1090-5. (2) Дадени са методи за проектиране на покрития от алуминиеви листове, използвани като конструктивни диафрагми. (3) Тази част не се прилага за студено формувани алуминиеви профили от типа на C-, Z и други подобни сечения, нито за студено формувани и заварени кръгли или правоъгълни затворени сечения. (4) В EN 1999-1-4 са дадени методи за проектиране чрез изчисляване и за проектиране, придружено с изпитвания. Методите за проектиране чрез изчисляване се прилагат само в областта на характеристиките на материала и на геометричните пропорции, за които има достатъчен опит и експериментални данни. Тези ограничения не са валидни за проектиране чрез изпитвания. (5) EN 1999-1-4 не разглежда разположението на натоварванията по време на изпълнението и поддръжката.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1999-1-4:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-4:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1999-1-4

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход