Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-4:2023

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1999-1-4
(1) EN 1999-1-4 съдържа правила за проектиране на студено формувани алуминиеви равнинни елементи с трапецовидно напречно сечение. Той се прилага за студеноформувани алуминиеви продукти, направени от горещо- или студено валцувани листове или ленти, които са били горещо или студено формувани чрез ролково огъване или пресоване.
Забележка 1: Правилата в тази част допълват правилата в другите части на EN 1999-1.
Забележка 2: Изпълнението на алуминиеви конструкции от студено формувани елементи за покриви, тавани, подове и стени е обхванато в EN 1090-5.
(2) В EN 1999-1-4 са дадени методи за проектиране на покрития от алуминиеви листове, използвани като конструктивни диафрагми.
(3) EN 1999-1-4 не се прилага за студено формувани алуминиеви профили от тип C-, Z- и други подобни сечения, нито за студено формувани и заварени кръгли или правоъгълни затворени сечения.
(4) В EN 1999-1-4 са дадени методи за проектиране чрез изчисляване и за проектиране, придружено с изпитвания. Методите за проектиране чрез изчисляване се прилагат само в областта на характеристиките на материала и на геометричните пропорции, за които има достатъчен опит и експериментални данни. Тези ограничения не се прилагат за проектиране чрез изпитвания.
(5) EN 1999-1-4 не обхваща разположението на натоварванията по време на изпълнението и поддържането.
1.2 Предпоставки
(1) EN 1999 е предвиден да се използва директно за проектиране на нови конструкции, заедно с EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1997 и EN 1998.
EN 1999 е предвиден да се използва във връзка с:
- Европейски стандарти за строителни продукти, отнасящи се за алуминиеви конструкции;
- EN 1090-1, Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти;
- EN 1090-5, Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 5: Технически изисквания за студено формувани алуминиеви елементи и конструкции, прилагани за покриви, тавани, подове и стени

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-4:2007

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-4:2007/A1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-4:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-4:2023