Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-5:2023

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1999-1-5
(1) EN 1999-1-5 се прилага за проектиране на алуминиеви конструкции, укрепени или неукрепени, които имат форма на ротационни черупки или полета с кривина от конструкции с носеща външна обшивка.
(2) EN 1999-1-5 обхваща препоръки за проектиране на алуминиеви конструкции, допълващи тези, дадени в съответните части на EN 1999.
(3) Допълнителна информация за някои видове черупки е дадена в EN 1993-1-6 и частите за специални конструкции, които включват:
- Част 3-1 за кули и мачти;
- Част 3-2 за комини;
- Част 4-1 за силози;
- Част 4-2 за резервоари;
- Част 4-3 за тръбопроводи.
(4) Предписанията на EN 1999-1-5 се отнасят за ососиметрични черупки (цилиндри, конуси, сфери) и свързаните с тях кръгли или пръстеновидни плочи, за пръстеновидни и надлъжни ребра, когато са част от цялата конструкция.
(5) Отделни части от черупката (цилиндрични, конични или сферични) не се разглеждат специално в EN 1999-1-5. Предписанията обаче, могат да бъдат прилагани за тях, ако са отчетени коректно граничните условия.
(6) Видовете стени на черупки, разглеждани в EN 1999-1-5, може да бъдат (виж фигура 1.1):
- стени на черупки, конструирани от плоска валцувана ламарина, наричани "изотропни";
- стени на черупки, конструирани със застъпване на прилежащите листове, наричани "с припокриване";
- стени на черупки с прикрепени към външната повърхност укрепващи ребра, наричани "външно укрепени", независимо от разстоянието между ребрата;
- стени на черупки от профилирани ламарини, с профилиране по направление на меридиана, наричани "осово профилирани";
- стени на черупки от профилирани ламарини, с профилиране по периметъра, наричани "пръстеновидно профилирани".
(7) Препоръките на EN 1999-1-5 са предвидени да се прилагат в температурния обхват, определен в EN 1999-1-1. Максималната температура е ограничена така, че влиянието на пълзенето да може да се пренебрегне. За конструкции, подложени на повишена температура, свързана с пожар, виж EN 1999-1-2.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-5:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-5:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-5:2023