Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1999-1-5:2021

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    22.11.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

Обект и област на приложение

(1)P EN 1999-1-5 се прилага за проектиране на алуминиеви конструкции, укрепени или неукрепени, които имат форма на ротационни черупки или полета с кривина от конструкции с носеща външна обшивка. (2) За специфичните правила за конструктивно проектиране следва да се използват съответните части на EN 1999. (3) Допълнителна информация за някои видове черупки е дадена в EN 1993-1-6 и частите за специални конструкции, които включват: - част 3-1 за кули и мачти; - част 3-2 за комини; - част 4-1 за силози; - част 4-2 за резервоари; - част 4-3 за тръбопроводи. (4) Предписанията на EN 1999-1-5 се отнасят за ососиметрични черупки (цилиндри, конуси, сфери) и свързаните с тях кръгли или пръстеновидни плочи, за пръстеновидни и надлъжни ребра, когато са част от цялата конструкция. (5) Отделни части от черупката (цилиндрични, конични или сферични) не се разглеждат специално в EN 1999-1-5. Предписанията обаче, могат да бъдат прилагани за тях, ако са отчетени коректно граничните условия. (6) Видовете стени на черупки, разглеждани в EN 1999-1-5, може да бъдат (виж фигура 1.1): - стени на черупки, конструирани от плоска валцувана ламарина, наричани "изотропни"; - стени на черупки, конструирани със застъпване на прилежащите листове, наричани "с припокриване"; - стени на черупки с прикрепени към външната повърхност укрепващи ребра, наричани "външно укрепени", независимо от разстоянието между ребрата; - стени на черупки от профилирани ламарини, с профилиране по направление на меридиана, наричани "осово профилирани"; - стени на черупки от профилирани ламарини, с профилиране по периметъра, наричани "пръстеновидно профилирани".

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1999-1-5:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-5:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1999-1-5

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход