Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-3:2023

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1999-1-3
(1) Този документ предоставя основа за проектиране на конструкции от алуминиеви сплави, подложени на умора в крайно гранично състояние.
(2) Този документ дава правила за:
- проектиране за безопасен експлоатационнен срок;
- проектиране за издръжливост на повреди;
- проектиране, придружено от изпитване.
(3) Този документ не обхваща съдове под налягане или тръбопроводи.
1.2 Предпоставки
(1) Прилагат се основните предпоставки на EN 1990,
(2) Прилагат се предписанията на EN 1999-1-1
(3) EN 1999-1-3 е предвиден да се прилага заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), съответните части от EN 1992 до EN 1999, EN 1090-1 и EN 1090-3 за изискванията за изпълнение, както и EN, EAD and ETA за строителни продукти, отнасящи се за алуминиеви конструкции

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-3:2007

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-3:2007/A1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-3:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-3:2023