Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1999-1-3:2021

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    22.11.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1999-1-3
(1) Този документ предоставя основа за проектиране на конструкции от алуминиеви сплави, подложени на умора в крайно гранично състояние.
(2) Този документ дава правила за:
- проектиране за безопасен експлоатационнен срок;
- проектиране за издръжливост на повреди;
- проектиране чрез изпитване.
(3) Този документ не обхваща съдове под налягане или тръбопроводи.
1.2 Предпоставки
(1) Прилагат се основните предпоставки на EN 1990,
(2) Прилагат се предписанията на EN 1999-1-1
(3) EN 1999-1-3 е предвиден да се прилага заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), съответните части от EN 1992 до EN 1999, EN 1090-1 и EN 1090-3 за изискванията за изпълнение, както и EN, EAD and ETA за строителни продукти, отнасящи се за алуминиеви конструкции

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1999-1-3:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-3:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1999-1-3

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход