Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10132:2022

Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.10     77.140.25     77.140.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите условия за доставка на студено валцувана тясна стоманена лента, изработена от нелегирани и легирани марки стомани под формата на рулони и рязани дължини с широчина на валцуване по-малка от 600 mm. Студеновалцуваната тясна стоманена лента се предлага като марки повърхностно уякчаваща се стомана и стомани за закаляване и отвръщане за общи и специални приложения, специално за пружини.
- повърхностно уякчаващи се стомани с дебелина до 10 mm, включително;
- стомани за закаляване и отвръщане с дебелина до 6 mm, включително в отгрято състояние (+ A), отгрети и дресирани (+ LC) или студено валцувани(+ CR);
- стомани в закалено и отвърнато състояние (+ QT) с дебелина между 0,30 mm и 3,00 mm.
В специални случаи допълнителни изисквания или отклонения по отношение на този документ могат да бъдат съгласувани между купувача и доставчика по време на запитването и поръчването (виж 5.2 и приложение А).
В допълнение към изискванията на този документ се прилагат общите технически изисквания за доставка, специфицирани в EN 10021.
Този документ не обхваща студено валцувани плоски продукти, за които съществуват отделни стандарти, например:
- студено валцувана тясна лента от нелегирана стомана с ниско съдържание на въглерод за студено формуване (EN 10139);
- студено валцувани стоманени плоски продукти с по-висока граница на провлачване за студено формуване (EN 10268).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10132-1:2001

Отменя и заменя
БДС EN 10132-2:2001

Отменя и заменя
БДС EN 10132-3:2001

Отменя и заменя
БДС EN 10132-4:2001

Отменя и заменя
БДС EN 10132-4:2001/AC:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10132:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10132:2021

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход