Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12020-1:2022

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     14.07.2022 г.

BDS

ТК-37

Европейски стандарт

77.150.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите условия за контрол и доставка на пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063, произведени със и без термична преграда (виж фигури 1 и 2) и без допълнителна повърхностна обработка. Прецизните профили, за които е приложим този документ, се отличават от пресуваните профили за общо приложение, включени в EN 755 9 по следните характеристики:
— проектирани са предимно с еднаква дебелина на стената;
— използват се главно за приложения в машиностроенето, архитектурата и автомобилостроенето (с изключение на елементите при аварии);
— максималното тегло на метър е 10 kg/m;
— максимално съотношение на дебелината на стената (tmax/tmin) - 3,5.
В случай, когато производството и специфицирането на профилите е трудно поради сложността на тяхната конструкция, може да се наложи специално споразумение между доставчика и купувача.
ЗАБЕЛЕЖКА Влиянието на материала на термичната преграда върху допустимите отклонения от размерите е обект на prEN 12020 2, въпреки че самият материал за термична преграда не е (виж EN 14024).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12020-1:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12020-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12020-1:2022