Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 15610:2022

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на изпитани заваръчни допълнителни материали (ISO/FDIS 15610:2022)

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO/FDIS 15610:2022)

Главна информация

60.55     30.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.10  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ е част от серия стандарти, като подробности за тази серия са дадени в ISO 15607:2019, приложение А.
Този документ предоставя необходимата информация за обясняване на изискванията, посочени в ISO 15607:2019 относно квалификацията на заваръчните процедури въз основа на изпитани допълнителни материали.
В допълнение, той дава обхвата на квалификация.
Този документ се прилага за електродъгово и газово заваряване в съответствие с таблица 1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15610:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 15610:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
30.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 15610

Въвежда ISO 15610