Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 15610:2023

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на изпитани заваръчни допълнителни материали (ISO 15610:2023)

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610:2023)
15.06.2023 г.

Главна информация

60.60     15.06.2023 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.10  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя как може да се квалифицира дадена заваръчна процедура чрез използване на тествани данни за консумативи за заваряване. Той разширява изискванията, дадени в ISO 15607.
В допълнение, той дава обхвата на квалификация.
Прилагането на този документ е ограничено до групи основни материали 1.1, 8.1, 21, 22.1 и 22.2 в съответствие с ISO/TR 15608, които произвеждат приемливи микроструктури и свойства в засегнатата от топлина зона, които не се влошават значително при експлоатация.
Този документ е ограничен до:
— дебелини на основния материал t ≤ 40 mm (групи 1.1 и 8.1) и t ≤ 20 mm (групи 21, 22.1 и 22.2);
— ъглови заварки с дебелина на гърлото a ≥ 1 mm.
Този документ не е приложим, когато е посочена някоя от следните заваренаи връзки :
а) твърдост;
b) ударни свойства;
c) предварително загряване;
d) контролирано подаване на топлина;
e) междупроходна температура;
f) топлинна обработка след заваряване.
Използването на този документ може също да бъде ограничено от приложение на стандарт, спецификация или други документи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 15610:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15610:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2023 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 15610:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 15610:2023

Въвежда ISO 15610:2023