Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16416:2022

Геосинтетични прегради с пълнеж от глина. Определяне индекса на водния поток. Метод с пермеаметър (триаксиална клетка) с подвижни стени при постоянно водно налягане

Geosynthetic clay barriers - Determination of water flux index - Flexible wall permeameter method at constant head

Главна информация

60.55     25.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.080.70     91.100.50  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод, който обхваща лабораторно изпитване на индекса на водния поток преминал през напоени образци от геосинтетични бариери (GBR-C), с използване на гъвкава пропусклива степа при постоянно налягане.
Този метод за изпитване е приложим за GBR-C продукти без прикрепени допълнителни уплътнителни слоеве.
Този метод за изпитване осигурява измерване на потока в рамките на предписания набор от условия, които могат да се използват за контрол на качеството на производство. Методът за изпитване също може да се използва за проверка на съотвтствието. Определянето на индекса на потока, използващ този метод за изпитване не се счита за представително за потока в работен режим на GBR-C.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16416:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16416:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
25.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16416:2023