Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17411:2022

Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране

Crude oil and petroleum products. Determination of mechanical impurity content by filtration
20.01.2022 г.

Главна информация

60.60     20.01.2022 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.080  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва процедура за определяне съдържанието на механични примеси в нефт и течни нефтопродукти.
Методът не се отнася за отработени масла, пластични смазки и битуми.
ЗАБЕЛЕЖКА: За целите на този документ, терминът „% (m/m)” се използва за означаване на масова част.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СТ на СИВ 2876:1981

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17411:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.01.2022 г.