Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 1752:2022

Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число

Petroleum products. Determination of acidity and acid number
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.080  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва процедура за определяне на киселинността на автомобилни бензини, керосин, газьоли за промишлени и комунални цели, горива за дизелови двигатели и на киселинното число на масла без присадки, разтворими в смес от етанол и толуен или ксилен.
Описани са два метода:
Метод А: Определяне на киселинността и киселинното число чрез титриране с разтвор на калиев хидроксид в етанол.
Метод В: Определяне на киселинното число чрез титриране с разтвор на калиев хидроксид в пропан-2-ол в атмосфера, свободна от въглероден диоксид.
Методите за определяне на киселинното число могат да се използват и за масла с присадки, ако това е посочено в спецификацията на продукта.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 1752:1988

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1752:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.