Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС 11035:2021

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт

Petroleum and petroleum products. Packaging, marking, storage and transport

Главна информация

20.20     16.11.2021 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за нефт и нефтопродукти и определя вида и изискванията към опаковката им, начина на транспортиране по магистрални тръбопроводи, с железопътен, воден и автомобилен транспорт, начина на маркировка, на съхранение и изискванията за безопасност.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11035:1981

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС 11035:2021
20.20 Начало на разработване на работен документ
16.11.2021 г.