Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15434-1:2022

Залепени уплътнители. Част 1: Залепени уплътнители за остъкляване

Bonding sealants - Part 1: Bonded glazing sealants

Главна информация

50.60     19.01.2023 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

81.040.20     91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ обхваща изискванията и изпитванията на уплътнители за употреба в едно или няколко от следните приложения:
а) производство на стъклопакети, където се изисква механична устойчивост и устойчивост на ултравиолетови лъчи (залепено използване) на уплътняващия ръб на стъклопакета.
b) производство на фабрично изготвени залепени уплътнителни елементи за остъклявания, когато се отнасят към съответните европейски стандарти и/или ръководства за европейско техническо одобрение.
с) монтиране на стъклени продукти между или върху опори, където също се изисква механична устойчивост и устойчивост на ултравиолетови лъчи (залепено използване) на уплътнителя, при контролирани условия на околната среда, както е описано в точка 5 от EN 13022-2:2006.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Изискваното ниво на устойчивост на ултравиолетово излъчване зависи от химичния състав на уплътнителя. Редуцирано излагане на ултравиолетово излъчване е подходящо за силиконови технологии. За разширено излагане на ултравиолетово излъчване се изискват други технологии.
Този документ обхваща оценяване на съответствието и производствен контрол по отношение на производството на уплътнители в съответствие с този документ.
Този документ описва ролята на уплътнителите, които са в съответствие с този документ, по отношение на уплътняване и залепване.
Този документ не се прилага за уплътнения за производство на стъклопакети, където уплътнението е напълно защитено, например чрез рамка, от ултравиолетово излъчване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15434:2006+A1:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15434-1:2022
50.60 Край на гласуването
19.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 15434-1