Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-2-5:2021

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-5: Системи за сигурност

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за физическата сигурност на центровете за данни въз основа на критериите и класификациите за „наличност“, „сигурност“ и „активиране на енергийната ефективност“ в съответствие с EN 50600-1.
Този документ предоставя обозначения за пространствата на центровете за данни, определени в EN 50600-1.
Този документ определя изисквания и препоръки за тези пространства на центрове за данни и системите, използвани в тези пространства, по отношение на защитата срещу:
a) неоторизиран достъп адресиран към организационни и технологични решения;
b) проникване
c) противопожарни мероприятия запалят в рамките на центрове за данни пространства;
d) събития в околната среда (различни от пожар) в пространствата на центровете за данни, които биха повлияли на определеното ниво на защита;
e) събития в околната среда извън пространствата на центровете за данни, които биха повлияли на определеното ниво на защита.
ЗАБЕЛЕЖКА: Конструктивните изисквания и препоръки са предоставени чрез позоваване на EN 50600-2-1.

Изискванията за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMC) са извън обхвата на този документ и са обхванати от други стандарти и регламенти. Информацията, дадена в този документ, обаче може да бъде от помощ при спазването на тези стандарти и регламенти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-2-5:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-2-5:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50600-2-5:2021