Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-2-1:2021

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-1: Конструкция на сгради

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1: Building construction
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     91.140.50  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава указания за конструкцията на сгради и други постройки, които са пригодени за центрове за данни въз основа на критериите и класификацията за „физическа сигурност“ в рамките на EN 50600 1 в подкрепа на пригодността.
Този документ определя изисквания и препоръки за следното:
a) местоположение и избор на място (като се вземе предвид околната среда и прилежащите зони);
b) защита от рискове от околната среда;
c) определяне на местоположението
d) конструкцията на сградата
e) разположение на сградата
f) осигуряване на достъп;
g) защита от проникване;
h) физическа противопожарна защита;
i) защита срещу щети от вода;
j) качествени строителни мерки.
Изискванията за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMC) са извън обхвата на този документ и са обхванати от други стандарти и регламенти. Информацията, дадена в този документ, обаче може да бъде от помощ при спазването на тези стандарти и регламенти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-2-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-2-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50600-2-1:2021