Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 13855:2022

Безопасност на машини. Разположение на защитните приспособления в зависимост от скоростите на приближаване на части от човешкото тяло (ISO/DIS 13855:2022)

Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach of the human body (ISO/DIS 13855:2022)

Главна информация

40.60     4.05.2022 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.110  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13855:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 13855:2022
40.60 Край на общественото допитване
4.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 13855

Въвежда ISO/DIS 13855