Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02:2020

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017, Cor.1:2020)

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
16.03.2020 г.

Главна информация

60.60     16.03.2020 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Изтегли

БДС EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02:2020 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Коригира
БДС EN IEC 60079-0:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-0:2021

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02

Въвежда IEC 60079-0:2017/COR1:2020 ED7