Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 3170:2023

Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби (ISO/DIS 3170:2023)

Petroleum liquids - Manual sampling (ISO/DIS 3170:2023)

Главна информация

40.98     25.10.2023 г.

45.99    14.05.2024 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

ISO 3170 определя методи за ръчно вземане на проби, които трябва да бъдат използвани за получаване на проби от течни или полутечни въглеводороди, остатъци от резервоари и отлагания от неподвижни резервоари, ЖП мотриси, пътни превозни средства, кораби и шлепове, варели и метални кутии или от течности, изпомпвани от тръбопроводи .
ISO 3170 се прилага за вземане на проби от нефтопродукти, суров нефт и междинни продукти, които се съхраняват в резервоари при или близо до атмосферно налягане или се транспортират чрез тръбопроводи и се третират като течности при температури от близки до 200 градуса по Целзий.
Посочените процедури за вземане на проби не са предназначени за вземане на проби от специални нефтопродукти, които са предмет на други международни стандарти, като електрически изолационни масла (IEC 60475), втечнени нефтени газове (ISO 4257), втечнени природни газове (ISO 8943) и природни газове в газообразно състояние (ISO 10715).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3170:2006

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN ISO 3170:2023
40.98 Отхвърлен проект
25.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 3170

Въвежда ISO/DIS 3170