Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12326-3:2023

Шистови и каменни продукти за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки. Част 3: Спецификации за шистови и каменни продукти

Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 3: Specifications for schist and schistose stones

Главна информация

40.60     19.08.2021 г.

45.99    9.05.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира характеристики на шистови и каменни продукти (виж 3.1), предназначени да бъдат използвани за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки.
Този документ специфицира процедури за оценяване и проверка на постоянството (AVCP) на експлоатационните показатели на характеристиките на шистови и каменни продукти.
Този документ не обхваща следното:
- продукти от шисти и карбонатни шисти (виж EN 12326-1:2014 и EN 12326-2:2011);
- шистови и каменни продукти, използвани за облицовки на стени, които или са залепени с лепило, или са фиксирани с дюбели и скоби (виж EN 1469: 2015);
- обработени продукти;
- специфични изисквания за монтаж или изграждане.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12326-3:2023
40.60 Край на общественото допитване
19.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12326-3