Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12372:2022

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на якост на огъване под въздействие на концентриран товар

Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load
17.08.2022 г.

Главна информация

60.60     17.08.2022 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

91.100.15  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира метод за изпитване за определяне на якостта на огъване при концентриран товар за естествени скални материали. Включени са както идентификация, така и технологична процедура за изпитване на продукта

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12372:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12372:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12372:2022