Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12037:2022

Средства за защита на дървесината. Полеви метод за изпитване за определяне на относителната защитна ефективност на средство за защита на дървесината без контакт с почва. Метод на хоризонтално свързване със застъпване

Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method

Главна информация

50.20     4.08.2022 г.

50.60    15.09.2022 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

71.100.50  

Обект и област на приложение

Този стандарт описва метод за изпитване на средства за защита на дървесината, които са предназначени за използване върху дървесина, изложена на атмосферни влияния без контакт с почва, без допълнителна защита с повърхностно покритие.
Методът е приложим за изпитване на търговски или експериментални средства за защита на дървесината, прилагани чрез техники, подходящи за търговската практика. Методът е приложим за химически продукти, използвани поотделно или в комбинация, за да се предотврати развитието на гниене и / или - по желание - развитието на увреждащи организми в дървесината и, когато е подходящо, в продуктите от дървесина.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Методът може да се използва също за изпитване на други обработени дървесни видове и естествено дълготраен дървен материал. Той може да бъде адаптиран за изпитване на полевите характеристики на други дървесни системи и обработки, предназначени за повишаване на дълготрайността, например обработени или необработени дървесни композити, дървен материал, обработен с небиоцидни системи, химически модифициран или термично обработен дървен материал.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Въпреки че изпитването се използва за оценка на гниенето, е възможно да се използва за допълнително оценяване на петна или за всеки случай поотделно, когато е подходящо.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС CEN/TS 12037:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12037:2022
50.20 Начало на официално гласуване
4.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12037

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход