Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14002-1:2020

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за прилагане на ISO 14001 относно екологични аспекти и условия в областта на околната среда. Част 1: Общи положения (ISO 14002-1:2019)

Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 1: General (ISO 14002-1:2019)
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     03.100.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава общи насоки за организации, които се стремят систематично да управляват екологичните аспекти или да реагират на ефектите от променящите се условия на околната среда в рамките на една или повече екологични тематични области, базирани на ISO 14001.
Този документ също така представлява рамка за общи елементи на следващите части от серията ISO 14002.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14002-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14002-1:2020

Въвежда ISO 14002-1:2019