Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 18785-1:2021

Точково заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. Част 1: Речник (ISO 18785-1:2018)

Friction stir spot welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 18785-1:2018)
19.05.2021 г.

Главна информация

60.60     19.05.2021 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

01.040.25     25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя термини и определения за процеса на точково заваряване чрез триене с размесване (FSSW).
В този документ терминът "алуминий" се отнася до алуминий и неговите сплави.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 18785-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
19.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 18785-1:2021

Въвежда ISO 18785-1:2018