Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-8:2015/A2:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-8: Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за подстригване и подобни уреди (IEC 60335-2-8:2012/A2:2018)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.100.10     13.12     97.17     97.170  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This standard deals shavers, hair clippers and similar appliances for domestic use

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-8:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-8:2015/A2:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-8:2015/A12:2023

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-8:2015/A2:2022

Въвежда IEC 60335-2-8:2012/AMD2:2018 ED6