Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12841:2022

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices

Главна информация

45.99     7.07.2022 г.

50.20    22.09.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за регулиращи устройства с въже, предназначени за системи за достъп с въже. Той специфицира изискванията, методите за изпитване, маркировката, инструкциите и друга информация, предоставена от производителя.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12841:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12841:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
7.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12841