Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 360:2022

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип

Personal fall protection equipment - Retractable type fall arresters

Главна информация

60.55     20.06.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60  

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изисквания, методи за изпитване, маркировка, инструкции на производителя и информация за спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип. Спирачните устройства срещу падане от прибиращ се тип съгласно този европейски стандарт са подсистеми, които ca комбинирани с предпазен колан за цялото тяло и съставляват една от спирачните системи срещу падане, определени в EN 363:2018.
За повече информация виж текста на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 360:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 360:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
20.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 360