Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 134:2023

Средства за защита на дихателните органи. Номенклатура на съставните части

Respiratory protective devices - Nomenclature of components

Главна информация

60.55     3.03.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира номенклатурата на типичните съставни части на средствата за защита на дихателните органи. Той не определя, кои и колко съставни части са използвани, нито къде са разположени в апарата за защита на дихателните органи.
Фигурите, дадени в този стандарт, са само примери, предназначени за идентифицират различните съставни части и съответните им термини, за да се улесни прилагането им. Използваните термини и определения са дадени в EN ISO 16972:2020 и EN 135:1998.
Термините са дадени на трите официални езика на CEN.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 134:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 134:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
3.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 134:2023