Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15085-6:2023

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 6: Изисквания за заваряване при поддържане

Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 6: Maintenance welding requirements
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

25.160.10     45.060.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за качество, както и изискванията за проектиране и производство при заваряване, които производителите трябва да следват по време на дейности по поддържане или поддържане на железопътни превозни средства и компоненти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15085-6:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15085-6:2022