Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60079-14:2023

Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби, включително първоначална проверка

Electrical installation design, selection and installation of equipment, including initial inspection

Главна информация

40.60     30.06.2023 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Обект и област на приложение

Тази част от серията IEC 60079 съдържа специфичните изисквания за проектиране на електрически системи, избор, изграждане и необходима първоначална проверка на електрическите инсталации на Ex оборудване, включително изисквания за документацията и компетентността на персонала във, или свързани с експлозивни атмосфери.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-14:2014

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-14:2014/AC:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-14:2023
40.60 Край на общественото допитване
30.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60079-14:2023

Въвежда IEC 60079-14 ED6