Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 455-3:2022

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 3: Изисквания и изпитване за биологична оценка

Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

Главна информация

45.99     15.09.2022 г.

50.20    10.11.2022 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част на EN 455 определя изисквания за оценка на биологичната безопасност на медицински ръкавици за еднократна употреба. Тя дава изисквания за етикетиране и за намирането на приложима информация относно използваните методи за изпитване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Медицинските ръкавици, обозначени за еднократна употреба, са медицински изделия само за еднократна употреба съгласно Регламент (ЕС) 2017/745. Медицинско изделие за еднократна употреба означава изделие, което е предназначено да се използва от едно лице по време на една процедура.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 455-3:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 455-3:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
15.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 455-3