Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 14184-3:2019

Текстил. Определяне на формалдехид. Част 3: Свободен и хидролизиран формалдехид (метод на екстракция с вода). Определяне чрез течна хроматография (ISO/CD 14184-3)

Textiles — Determination of formaldehyde — Part 3: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method) — Determination by liquid chromatography

Главна информация

30.99     3.02.2023 г.

65.51    22.03.2023 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.080.01  

Обект и област на приложение

N/A

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 14184-3:2019
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
3.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 14184-3

Въвежда ISO/DIS 14184-3