Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 5817:2022

Заваряване. Заваряване чрез стопяване на съединения от стомана, никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево заваряване). Нива на качество според несъвършенствата (ISO/FDIS 5817:2022)

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO/FDIS 5817:2022)

Главна информация

50.60     26.12.2022 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ осигурява нивата на качество според несъвършенствата при съединения, заварени чрез стопяване (с изключение на лъчево заваряване) за всички видове стомана, никел, титан и техните сплави. Той се прилага за материали с дебелина ≥ 0,5 mm. Той обхваща челните шевове с пълен провар и всички ъглови шевове. Принципите на този международен стандарт могат да бъдат прилагани и за челните шевове с частичен провар. (Нивата на качество при лъчево заварени съединения от стомана са представени в ISO 13919-1.)
Дадени са три нива на качество за да може да се прилагат към широк обхват от заваръчни производства. Те са означени със символи В, С и D. Ниво на качество В съответства на най-високите изисквания към готовия заварен шев. Разглеждат се различни видове натоварвания, например статично натоварване, термично натоварване, излагане на корозия, натоварване на налягане. Дадени са допълнителни указания за натоварване на умора. Нивата на качество се отнасят за продукцията и за доброто качество на изработката.
Този документ е приложим за нелегирани и легирани стомани, никел и никелови сплави, титан и титанови сплави, ръчно, механизирано и автоматизирано заваряване, всички заваръчни позиции, всички видове заваръчни шевове (например челни шевове, ъглови шевове и шевове на тръбни разклонения), и следните заваръчни процеси и техните подпроцеси, както са определени в ISO 4063: 11 електродъгово заваряване с топящ се електрод без газова защита; 12 подфлюсово електродъгово заваряване; 13 електродъгово заваряване с топящ се електрод в защитна газова среда; 14 електродъгово заваряване с нетопящи се волфрамови електроди в защитна газова среда; 15 плазмено заваряване; 31 газо-кислородно заваряване (само за стомана).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5817:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 5817:2022
50.60 Край на гласуването
26.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 5817

Въвежда ISO 5817