Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17487:2022

Защитно облекло. Дрехи, обработени с перметрин за защита срещу ухапване

Protective clothing - Garments with permethrin as-treated articles supporting the protection against tick bites

Главна информация

50.60     14.04.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.10     61.020  

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания за защитно облекло срещу ухапване. Документът е приложим за защитно облекло, покриващо тялото (или поне торса, ръцете и краката), предназначено да създава физическа бариера срещу ухапване. Тъканите за изработване на защитното облекло са обработени предварително с перметрин. Документът определя както изискванията към облеклото за защита срещу ухапване, които осигуряват неговата трайност и устойчивост, така и необходимите изпитвания, както и условията за гарантиране на безопасността и здравето на ползвателите му. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Облекло, което покрива торса, ръцете и краката на ползвателя, но не е обработено с перметрин, осигурява някаква защита срещу ухапване, но не и срещу кърлежи, които могат да пропълзят до кожата на ползвателя. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Спазването на инструкциите за пране, предоставени от производителя на защитно облекло срещу ухапване е гаранция за поддържане на неговите технически показатели.
За повече информация виж текста на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17487:2022
50.60 Край на гласуването
14.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 17487