Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14007:2020

Управление по отношение на околната среда. Насоки за определяне на екологичните разходи и ползи (ISO 14007:2019)

Environmental management - Guidelines for determining environmental costs and benefits (ISO 14007:2019)
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава насоки за организациите за определяне на екологичните разходи и ползи, свързани с техните екологични аспекти. Стандартът е насочен към зависимостите на една организация от околната среда, например, природните ресурси и контекста, в който организацията работи или се намира. Екологичните разходи и ползи могат да бъдат изразени количествено, както в непаричен, така и в паричен план, или качествено.
Този документ предоставя също насоки на организациите за разкриване на свързана с гореизложеното информация.
Този документ разглежда антропоцентричната перспектива, т.е. разглежда промените, които засягат благополучието на човека (полезността), включително тяхното отношение и зависимост от природата и екосистемните услуги. Това включва използвани и неизползвани тойности, отразени в концепцията за общата икономическа стойност, когато екологичните разходи и ползи се определят в парично изражение.
Начините за използване на екологичните разходи и ползи след тяхното определяне са извън обхвата на този документ.
Този документ е приложим за всяка организация, независимо от размера, вида и естеството на работа.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14007:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14007:2020

Въвежда ISO 14007:2019