Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1999-1-1:2021

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    15.08.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

Обект и област на приложение

EN 1999 се прилага за проектиране на сгради и строителни конструкции, изработени от алуминий. Той е в съответствие с принципите и изискванията за безопасност и експлоатационна годност на конструкциите, основата за тяхното проектиране и проверка, които са дадени в EN 1990 -Основи на проектирането на строителни конструкции. EN 1999 разглежда само и единствено изискванията за носимоспособност, годност за експлоатация, дълготрайност и огнеустойчивост на конструкции от алуминий. Други изисквания, като например за топлинна и звукова изолация, не се разглеждат. (3) EN 1999 е предвиден да се използва заедно с: — EN 1990 Основи на проектирането на строителни конструкции; — EN 1991 Въздействия върху строителните конструкции; — Европейски стандарти за строителни продукти, които намират приложение в алуминиевите конструкции; — EN 1090-1: Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни елементи; — EN 1090-3: Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави. EN 1999-1-1 съдържа правила за проектиране, статико-динамичен анализ и оразмеряване на конструкции, изпълнени от деформируеми алуминиеви сплави и кратки указания за лети алуминиеви сплави. Препоръчват се следните гранични стойности, ако в настоящия стандарт изрично не е указано друго. — eлементи с дебелина не по-малка от 0,6 mm; — заварени елементи с дебелина не по-малка от 1,5 mm; — съединения със: - стоманени болтове и шпилки с диаметър не по-малък от 5 mm; - алуминиеви болтове и шпилки с диаметър не по-малък от 8 mm; - нитове и резбонарезни винтове с диаметър не по-малък от 3,9 mm.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1999-1-1:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-1:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1999-1-1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход