Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1999-1-1:2022

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules

Главна информация

60.55     2.01.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

Обект и област на приложение

EN 1999 се прилага за проектиране на сгради и строителни съоръжения с конструкции, изработени от алуминий. Той е в съответствие с принципите и изискванията за безопасност и експлоатационна годност на конструкциите, основата за тяхното проектиране и проверка, които са дадени в EN 1990 - Основи на проектирането на строителни конструкции.
EN 1999 разглежда само изискванията за носимоспособност, експлоатационна годност, дълготрайност и огнеустойчивост на конструкции от алуминий. Други изисквания, като например за топлинна и звукова изолация, не се разглеждат.
EN 1999 е предвиден да се използва заедно с:
— EN 1990 Основи на проектирането на строителни конструкции;
— EN 1991 Въздействия върху строителните конструкции;
— Европейски стандарти за строителни продукти, които намират приложение в алуминиевите конструкции;
— EN 1090-1: Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни елементи;
— EN 1090-3: Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави.
EN 1999-1-1 съдържа основни правила за проектиране на конструкции, изпълнени от деформируеми алуминиеви сплави, и кратки указания за лети алуминиеви сплави.
Препоръчват се следните гранични стойности, ако в настоящия стандарт изрично не е указано друго.
— eлементи с дебелина не по-малка от 0,6 mm;
— заварени елементи с дебелина не по-малка от 1,5 mm;
— съединения със:
- стоманени болтове и шпилки с диаметър не по-малък от 5 mm;
- алуминиеви болтове и шпилки с диаметър не по-малък от 8 mm;
- нитове и резбонарезни винтове с диаметър не по-малък от 3,9 mm.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
2.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-1:2023