Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-1:2023

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Общи правила

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на FprEN 1999-1-1 (1)
FprEN 1999-1-1 дава основни правила за проектиране на конструкции, направени от ковки алуминиеви сплави и ограничени указания за лети сплави (виж точка 5 и приложение С).
Този документ не обхваща следното, ако в този документ не е изрично посочено друго:
- компоненти с дебелина на материала по-малка от 0,6 mm;
- заварени компоненти с дебелина на материала, по-малка от 1,5 mm;
- съединения с:
- стоманени болтове и шпилки с диаметър, по-малък от 5 mm;
- алуминиеви болтове и шпилки с диаметър, по-малък от 8 mm;
- нитове и самонарезни винтове с диаметър, по-малък от 3,9 mm.
1.2 Предпоставки
(1) В допълнение към общите предпоставки в EN 1990, се прилагат средните предпоставки:
- изпълнение в съответствие с EN 1090-3 и EN 1090-5;
- механичните характеристики съответстват на продуктивети стандарти, изброени в 5.2.2.
(2) EN 1999 е предвиден да се използва заедно с:
- европейските стандарти за строителни продукти, свързани с алуминиеви конструкции EN 1090-1, EN 1090-3 и EN 1090-5.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007/A1:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007/A2:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-1:2023