Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10250-2:2022

Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 2: Нелегирани качествени и специални стомани

Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels

Главна информация

60.55     14.02.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.45     77.140.85  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите изисквания за доставка на ковани продукти с отворена матрица, ковани пръти и продукти, предварително ковани и завършени в пръстеновидни валцовъчни машини, произведени от нелегирани стомани и специални стомани и доставяни в нормализирано, нормализирано и отвърнато, закалено и отвърнато или закалено състояние.
По-голямата част от изброените в този документ стомани с характеристики в закалено и отвърнато състояние с дебелина до 160 mm, са идентични със стоманите, специфицирани в EN ISO 683-1 и EN ISO 683-2 и по-подробна информация за втвърдяването и технологичните характеристики е дадена в тези стандарти.
Обща информация за техническите условия на доставка е дадена в EN 10021.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10250-2:2001

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10250-2:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
14.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10250-2:2022