Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12101-13:2022

Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтиране, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане

Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) - Design and calculation methods, installation, acceptance testing, routine testing and maintenance
20.09.2022 г.
16.10.2023 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.99  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава методи за изчисляване, указания и изисквания за проектиране, монтаж, приемни изпитвания, рутинни изпитвания и поддържане на системи за диференциално налягане (PDS).
PDS са проектирани да ограничат преминаването на дима през неуплътнена физическа преграда в сградата, като например врата (без значение отворена или затворена) или други подобни отвори и да поддържат приемливи условия в пътищата за евакуация и достъп в зависимост от използването.
Той обхваща системи, предназначени за защита на средствата за евакуация, напр. стълбища, коридори, фоайета, както и системи, предназначени да осигурят защитено противопожарно пространство за противопожарните служби.
Той предоставя подробности за критичните характеристики и съответните процедури за монтаж.
Той описва процедурите за въвеждане в експлоатация и критериите за изпитване за приемане, необходими за потвърждаване, че изчислителният модел е постигнат в сградата.
Този документ дава правила, изисквания и процедури за проектиране на PDS за сгради с височина до 60 m.
За сгради с височина над 60 m са дадени същите изисквания (напр. таблица 1), но са необходими допълнителни изчисления и методи за проверка. Изискванията за такива методи и проверки са дадени в приложение D, но методите попадат извън обхвата на този документ [напр. Допълнителен математически анализ и/или Изчисление на динамика на флуидите (CFD)].
В този документ са определени също изискванията за рутинно изпитване и поддържане.
При липса на национални изисквания и при очаквани околни и външни условия, изискванията в таблица 1 се изпълняват от PDS.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12101-6:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12101-13:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12101-13:2022