Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60335-2-9:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9: Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими уреди за готвене (IEC 60335-2-9:2019)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
14.08.2023 г.

Главна информация

60.60     14.08.2023 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.50     13.12  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрическите преносими уреди, които имат функция за готвене, като печене, обжарване и гриловане. Примери за това са барбекюта за използване на закрито, контактни скари, котлони, дехидратори за храна, скари, тостери и вафленици.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-9:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-9:2003/A1:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-9:2003/A2:2006

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-9:2003/A12:2008

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-9:2003/A13:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-9:2023
60.60 Публикуван стандарт
14.08.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-9:2023/A11:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60335-2-9:2023

Въвежда IEC 60335-2-9:2019 ED7