Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-7:2022

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machine

Главна информация

50.60     5.08.2022 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.280     33.100.01     97.06     13.12     97.060     13.120  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрическите перални за битова и за подобна употреба, които са предназначени за пране на дрехи и текстил, обявеното им напрежение е не повече от 250 V за еднофазни уреди и 480 V за други уреди.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-7:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-7:2010/A1:2013

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-7:2010/A11:2013

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-7:2010/A2:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-7:2022
50.60 Край на гласуването
5.08.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-7:2022/AA:2022

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60335-2-7:2022

Въвежда IEC 60335-2-7:2019 ED8