Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 16387:2023

Качество на почви. Влияние на замърсяванията върху Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) (вид земен червей). Определяне на влиянието върху репродукцията (ISO/FDIS 16387:2022)

Soil quality - Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Determination of effects on reproduction (ISO/FDIS 16387:2022)

Главна информация

60.55     21.03.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

Обект и област на приложение

Този документ определя един от методите за оценяване на функцията на местообитанието в почвите и определяне на влиянието на почвените замърсители и вещества върху репродукцията на Enchytraeus sp./ вид земен червей, чрез кожно и хранително усвояване при продължителни изпитвания. Той/ стандартът е приложим за почви и почвени материали с неизвестно качество, например от замърсени места, променени почви, почви след саниране, земеделски или други засегнати места и отпадъчни материали.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16387:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16387:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
21.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16387:2023

Въвежда ISO 16387:2023