Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1540:2022

Експозиция на работното място. Терминология

Workplace exposure - Terminology
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

01.040.13     13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ регламентира термини и определения, които са свързани с оценяване на експозиция на работното място на химични и биологични агенти . Това са или общи термини, или специфични за физичните и химични процеси при вземане на проби от въздуха, аналитичен метод или характеристика на метода. Включените термини са тези, които са определени като основни, тъй като тяхното определяне е необходимо, за да се избегне двусмислие и да се осигури съгласуваност при използване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1540:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1540:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1540:2021