Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17483-1:2021

Частни услуги за сигурност. Защита на критична инфраструктура. Част 1: Общи изисквания

Private security services - Protection of critical infrastructure - Part 1: General requirements
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-102

Европейски стандарт

03.080.99     13.310  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ включва основните всеобхватни изисквания за предоставяне на частни услуги за сигурност на критична инфраструктура. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Този документ е първата част от поредица от стандарти за предоставяне на частни услуги за сигурност на критична инфраструктура. Той ще бъде допълнен от други специфични за сектора части, които дават по-подробни изисквания за свързани услуги като авиация, морска и пристанищна сигурност. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Примери за критични инфраструктурни сектори са дадени в приложение А. ЗАБЕЛЕЖКА 3 Вижте фигура 1. ЗАБЕЛЕЖКА 4 Важно е изборът на доставчик на частни услуги за сигурност винаги да е най-добрият баланс между качество и цена. Този документ определя минималните изисквания, които доставчиците трябва да спазват, за да бъде постигнат този баланс. Той определя изискванията за качество на организацията, процесите, персонала и управлението на доставчика на услуги за сигурност и / или неговите независими подразделения съгласно търговското право и търговията като доставчик на услуги за сигурност. Той определя критерии за качество на предоставянето на услуги за сигурност, поискани от публични и частни клиенти. Този документ е подходящ за избор, определяне, възлагане и преглед на най-подходящия доставчик на услуги за сигурност.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17483-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17483-1:2021