Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД ISO/TR 23454-1:2023

Производителност на човека във физическа среда. Част 1: Рамка на производителност (ISO/TR 23454-1:2021)

Human performance in physical environments — Part 1: A performance framework

Главна информация

30.60     21.04.2021 г.

BDS

ТК-59

Технически доклад

13.180  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД ISO/TR 23454-1:2023
30.60 Край на гласуването
21.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/DTR 23454-1